تحقیق و توسعه

واحد تحقیق و توسعه شرکت با اخذ مجوز از وزارت صنایع و معادن به شماره 127/7857 تاریخ 83/6/8 در سال 1383 ایجاد گردید. همچنین در سال 1385 پروانه پژوهش در زمینه کانی غیر فلزی به شماره 63855 مورخ 85/7/3 اخذ گردید.
این واحد با نگاه ویژه به نیاز بازار صنایع کاشی و سرامیک و صنعت دیرگداز و نیز با ملاحظه پارامتر های مختلف اقتصادی ، همواره پشتیبان مشتریان و مصرف کنندگان بوده است .
اینک شرکت به اعتبار واحد تحقیق و توسعه خود به یکی از تولیدکنندگان اصلی مواد اولیه کارخانجات کاشی و سرامیک، چینی بهداشتی، آجرهای نسوز و آجرهای نما و ... تبدیل گردیده است.

این شرکت عضو انجمن مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن می باشد و بعنوان واحد نمونه تحقیق و توسعه در سال های 1385 و 1390 از استان قزوین انتخاب گردید.
واحد تحقیق و توسعه شرکت انجام وظایف و اهداف زیر را عهده‌دار می‌باشد:
    بهبود و تثبیت کيفيت تولیدات .
    توليد محصولات جديد و متنوع با توجه به نياز مصرف کنندگان از طریق طراحي و اجرای پروژه هاي تحقيقاتي و کار بردی .
    برگزاری جلسات با واحدهای تحقیق و توسعه کارخانجات حسب نیاز مشتریان.
    حضور در همایش ها و سمینارهای مرتبط با بازار مصرف.