مواد اولیه کاشی و سرامیک
1- مواد اولیه با کدASI-10/20 رس ایلیتی یا رس سرامیکی با قابلیت هایی نظیر پلاستیسیته واستحکام خام و خشک بالا بصورت کاملا"هموژن (همگن شده) در دانه بندی های مختلف و جهت مصرف در بدنه کاشی دیوار، سرامیک های کف و پرسلان لعاب دار عرضه می گردد.
2-مواد اولیه با کدARK-50 بال کلی با پلاستیسیته مناسب جهت مصرف در انواع بدنه های سفید پخت ، کاملا" همگن شده ودردانه بندی های مختلف عرضه می گردد.

3- مواد اولیه با کدASF-10فلدسپار از نوع سدیک پتاسیک با گداز آوری مناسب جهت مصرف در بدنه های کاشی و سرامیک وبشکل دانه بندی 5-0 میلیمتر عرضه می گردد.ASF -10

ASI - 10  

ASI -20